Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

YENİÇAĞ OKULLARINDA;

• Daha uzun okul günü ve eğitim yılı uygulanır.

• Okul-Etüt-Dershane arasında sıkışıp kalarak zaman,emek ve kaynak kaybeden öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini tek elde toplayarak (OKUL + DERSHANE + ETÜT BİRARADA OKUL KONSEPTİ) başarıları sağlanır.

• Aynı yıl okul-etüt ve dershaneye devam eden öğrencilerin,herhangi bir branşta farklı öğretmen ve öğretim metotlarıyla karşılaşarak ödev yükü altında ezmemek ve bezginlik oluşturmamak esastır.

• Etkin öğrenme yöntemleriyle bilgiler kalıcı olarak öğretilir.

• Öğrenme modellerine göre kişiselleştirilmiş eğitim metoduyla çocuklarımızın tüm dersleri en iyi şekilde öğrenmeleri sağlanır.

• Duyarsam unuturum, Görürsem hatırlarım, Yaparsam ÖĞRENİRİM anlayışından hareketle derslerde küme çalışması ve her öğrencinin 15 günde bir, öğretmen olarak sınıfta ders anlatmasını sağlayarak aktif öğrenme gerçekleştirilir ve özgüveni artırılır.

• Hafıza Teknikleri, Hızlı Okuma, Dikkat ve Zekâ gelişimi, Sınav Kaygı kontrolü gibi Kişisel Gelişim eğitimleri tüm öğrencilerimizin alacağı standart eğitimlerdir.

• Butik okul konseptiyle öğrencilerini tüm yönleriyle tanıyıp, yönlendiren deneyimli eğitim kadrosu vardır.

• Öğrenciyi bağımsız bir birey olarak görmek ve kendi kişiliğine saygı duymak esastır.

• Akademik başarıyla beraber, Öğrencinin Sosyal yönünü de geliştirmek ana hedeftir.


ETÜT PROGRAMIMIZ


Tüm sınıflarımızda normal ders bitiminde, ikindi kahvaltısından sonra her gün +2 saat etüt ve ekstra çalışma programı uygulanır.

Bu etüt programında öğrencilerimiz öğretmenleri nezaretinde ödevlerini yaparlar. Ödevlerini okulda bitiren öğrencimiz akşamını ailesiyle geçirir.

Böylece aile ile çocuk arasında ödev kaynaklı problemler ortadan kaldırılmış olur. 


YENİÇAĞ OKULLARINDA ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖABD) :
 
“Ölçülemeyen hiçbir şey gelişmez.”

Evrensel kuralından hareketle öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası değerlendirme araçlarıyla Akademik başarıları izlenerek gerekli iyileştirici adımlar atılır. Bu bağlamda;

  •     5. ve 6. Sınıflara: Ayda 1 deneme sınavı uygulanır.
  •     7. Sınıflara: 15 Günde 1 deneme sınavı uygulanır.
  •     8. Sınıflara: Haftada 1 deneme sınavı uygulanır.


ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME SINAVI (PISA)
 

PISA Uygulama sınavıyla öğrencinizin uluslararası kriterlere göre başarı düzeyini görmek ister misiniz?
 
PISA; OECD üyesi ülkeler tarafından organize edilen ve dünya çapında 68 ülkede uygulanan eğitim sistemini değerlendiren bir sınavdır.
 
Bugüne kadar öğrencilerin akademik gelişimleri Liselere Giriş Sınavın’da ve Merkezi Yazılılarda olduğu gibi çoktan seçmeli sorularla hatırlama ve ezber düzeyi ölçüldü. Yeniçağ Kolejlerinde ise öğrencilerin akademik gelişimleri uluslararası geçerliliği olan PISA Uygulama sınavıyla ölçülür.

PISA Uygulama Sınavı’nda çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru – yanlış, kısa cevaplı ve açık uçlu soru türleri kullanılır. Böylece öğrencilerin yorum gücü, analitik düşünme yetisi, olay ve durumları neden – sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirme becerisi ve sentez yapma düzeyleri ölçülür.
 

ELİT VE GÜVENLİ SOSYAL ÇEVRE

Birçok olumsuz davranış ve kötü alışkanlıkların temellerinin atıldığı, insanoğlunun en fırtınalı dönemi olan Ergenlik Döneminde (11–15 yaş) çocuklarımız her zamankinden daha çok ilgiye ve güvenli bir çevreye ihtiyaç duyarlar.

Yeniçağ Kolejlerinde; Elit ve Güvenli sosyal çevre (Ailelerin birbirini tanıdığı, belli bir sosyo-kültüre sahip çevre), Sınıf Koçları ve Aile Akademisi çalışmalarıyla çocuklarımız ergenlik dönemini bir olgunlaşma ve kazanım dönemi olarak atlatmaktadırlar.