Etkin Dil Eğitimi

Etkin Dil Eğitimi

Türkiye’de öğrencilerin yabancı dili öğrenememesinin nedenleri tespit edilerek, Avrupa’da aynı problemi yaşayan ülkelerin uygulayıp başarılı oldukları dil öğrenim programlarının Türk Eğitim Sistemine adapte edilmesiyle oluşturulmuş bir programdır.

enjoyablenglish’in eğitim felsefesi olan doğal dil öğrenme süreci yıllardır Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.
 
 

enjoyablenglish’in tüm Ar-Ge çalışmaları; İngiliz Akademisyenler, Uzman İngilizce öğretmenleri, Psikolojik Danışmanlar ve uzman eğitimciler tarafından yürütülmektedir.
Dil edinim programında amaç; çocuklarımızın İngilizceyi en iyi şekilde konuşabilmesini sağlamaktır.


SINIRLARIN KALKTIĞI YENİ DÜNYA DA DÜNYA VATANDAŞI OLMANIN İLK ŞARTI DİL ÖĞRENMEKTİR.

SINIRLARIN KALKTIĞI YENİ DÜNYA DA DÜNYA VATANDAŞI OLMANIN İLK ŞARTI DİL ÖĞRENMEKTİR.

 

Yeniçniçağda (Geleceğin Dünyasında) söz sahibi olma yolunun Özgüvenli ve Dil bilen bireylerden geçtiğine inanan okulumuz için, dil eğitimi ana konu başlıklarından biridir.
 
İnternet ve Dünya Ticaret dilinin %86’sının İngilizce olduğunu düşünürseniz çocuğunuzun dünya ile entegre olmasının yolu İngilizceye hakim olmasından geçmektedir.
 
4-15 yaş çocuklar için doğal öğrenim süreci ile dil edinmeyi esas alan programımızla çocuklarınız eğlenerek dil edineceklerdir. Çocuklar öykülerle, şarkılarla, oyunlarla öğrendikleri dili belirli bir süre sonunda konuşmaya başlarlar.

OKULUMUZDA TÜRKİYE'DE DİL EĞİTİMİNDE OTORİTE KONUMUNDAKİ "enjoyablenglish" ile çözüm ortağıdır.